3.21.2018

Testovací zpráva

----------------------------------------------
doc. ing. Arnošt Katolický, CSc.
AKA MONITOR – ISSN 1804-042X
Czech republic
media@akamonitor.cz
www.akamonitor.cz – (1996 )
-----------------------------------------------